مدیریت

نام و نام خانوادگی محسن جزمی
(شهریور ۱۳۴۲)
سمت مدیر عامل
تجارب حرفه ای
 • از ۱۳۹۸ عضو هیات مدیره و مدیر عامل - شرکت تابان فرتاک
 • ۱۳۹۱-۱۳۹۸ مدیر بازرسی فنی ، اتوماسیون و ابزار دقیق- شرکت فولاد مبارکه اصفهان (https://en.msc.ir)
 • ۱۳۹۴-۱۳۹۶ عضو هیات مدیره شرکت بین المللی ایریسا (http://www.irisaco.com/)
 • ۱۳۸۳-۱۳۹۲ رئیس ابزار دقیق و کالیبراسیون- شرکت فولاد مبارکه اصفهان (https://en.msc.ir)
 • ۱۳۷۰-۱۳۸۳ مهندس واحد و کارشناس الکترونیک و ابزار دقیق- شرکت فولاد مبارکه اصفهان (https://en.msc.ir)
نام و نام خانوادگی علی محمد جابری
(مرداد ۱۳۴۱)
سمت رئیس هیات مدیره و مدیر بازرگانی
تجارب حرفه ای
نام و نام خانوادگی کیوان فرزان
(آذر ۱۳۴۸)
سمت عضو هیات مدیره ، مدیر مهندسی و پروژه ها
تجارب حرفه ای
 • از ۱۳۹۸ عضو هیات مدیره و مدیر مهندسی و پروژه ها- شرکت تابان فرتاک
 • ۱۳۹۱-۱۳۹۷ مدیر کارخانه شرکت نساجی تجارت اصفهان(https://tejarattextile.com/)
 • ۱۳۸۶-۱۳۹۱ معاونت فنی و سرپرستی تیم راه اندازی شرکت نساجی تجارت اصفهان(https://tejarattextile.com/)
 • ۱۳۸۴-۱۳۸۶ معاون فنی شرکت ریسندگی ناهید (http://nahid.tsico.ir/)
 • ۱۳۷۴-۱۳۸۴ مدیر برق و ابزار دقیق کارخانه سیمان اصفهان (http://isfahancement.com/)
 • ۱۳۷۲-۱۳۷۴ طراح برد های الکترونیکی در شرکت بین المللی طرح گستر (http://tarhgostargc.com/)
 • ۱۳۶۸-۱۳۷۲ مدرس کامپیوتر در شرکت برهان کامپیوتر
نام و نام خانوادگی احمد رضا همت
(اردیبهشت ۱۳۴۲)
سمت مدیر ابزار دقیق
تجارب حرفه ای
 • از ۱۳۹۸ عضو هیات مدیره و مدیر ابزار دقیق - شرکت تابان فرتاک
 • ۱۳۶۹-۱۳۹۶ کارشناس تعمیرات و کالیبراسیون تچهیزات ابزار دقیق- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • مدرس دوره های تخصصی کالیبراسیون و ابزار دقیق ( دما ، فشار،دبی سیالات)
 • طراحی و ساخت انواع محیط های دمایی کالیبراسیون و حسگر های دمایی
 • تدوین دستورالعمل های کاری استاندارد مربوط به کمیت های دما و فشار ( منطبق با استاندارد ISO/IEC 17025)
نام و نام خانوادگی مسعود میرزا باقریان
(شهریور ۱۳۴۷)
سمت مدیر برنامه ریزی و کنترل
تجارب حرفه ای
 • از ۱۳۹۸مدیر برنامه ریزی و کنترل - شرکت تابان فرتاک
 • ۱۳۸۰-۱۳۹۸ مدیر آزمایشگاه های کالیبراسیون - شرکت تابان نیرو (http://tabanniroo.ir)
 • ۱۳۸۱-۱۳۹۲ رئیس بازاریابی - شرکت تابان نیرو (http://tabanniroo.ir)
 • عضو هیات مدیره - شرکت آزمونه فولاد فعال در زمینه ژئوتکنیک و آزمون (http://azmouneh.com/)
 • عضو هیات مدیره - شرکت رسا جوش فعال در زمینه تولید دستگاه های جوشکاری (www.electrojosh.com)